De jongen die (van) suikerziekte genas

Ziekte & GenezingInmiddels verscheen het vervolg: De alchemie van ziekte, en het laatste deel Ziekte & genezing. Eerder redigeerde ik het eerste boek van Franklin Leers: De jongen die (van) suikerziekte genas.


Een fragment

omslag diabetesboek

‘Ik word schrijver,’ zei ik.

Het bleef even stil en toen brak er een daverend gelach uit, dat ergens het midden hield tussen hoongelach en ordinair uitlachen. Vriendelijkheid of bemoediging kon ik er niet in ontdekken.

‘Wat?’ vroeg ik quasi verbaasd, alsof ik deze reactie niet had verwacht. ‘Wat?’

Mijn vrienden kwamen langzaam weer tot bedaren en keken me aan met een blik alsof ik zojuist mijn verstand had verloren.


Op reis

Zijn baan opgezegd, zijn huis onderverhuurd. Hoofdpersoon Franklin heeft allerlei obstakels uit de weggeruimd en gaat op reis om antwoord te vinden op de vraag hoe hij zijn leven kan veranderen. Een bijzondere ontmoeting zet zijn hele (denk)wereld op z’n kop. Diabetes is de kapstok waaraan de wijze lessen uit dit verhaal zijn opgehangen, maar uit die lessen valt voor iedereen wat te halen.